Anmälan till iMAL- kurs för lärare som arbetar med läs- och skrivinlärning 1 september samt 8 september kl. 14- 16