iMALs läromedel består av två delar där eleven dels kan arbeta på lärplatta och dels på utskrivna arbetsblad. Arbetsbladen anpassas enkelt av läraren innan de skrivs ut. Arbetet med iMAL kan kombineras med andra läroböcker. Inuti läromedlet går det att välja bokstavsordning utifrån olika populära läroböcker som används runt om i skolorna. 

 

Behöver eleven iMAL?

Har barnet svårt att skriva ord eller att föra samman bokstäver till ord? Se då filmerna här nedan.

Hur är det att läsa när alla bokstäver inte lärts in? 

 

 

 

 

Har barnet svårt att skriva ord eller att föra samman bokstäver till ord? Se då filmerna här nedan.

Har barnet svårt att skriva ord eller att föra samman bokstäver till ord? Se då filmerna här nedan.