Ge elever i alla åldrar rätt förutsättningar för att knäcka läskoden!

 
Du som arbetar inom vuxenutbildningen, gymnasiet, högstadiet eller mellanstadiet och träffar elever som ännu inte har knäckt läskoden, är välkommen på GRATIS onlinekurs!

 

Måndag 11/3 kl. 15- 16. Anmäl HÄR 

 

Material för att lära äldre elever att läsa är idag en bristvara. Ofta blir layouten barnslig och texterna kanske även blir för svåra. 

Med iMALs otaliga möjligheter att anpassa bokstavsinlärningen utefter varje elevs förutsättningar så får alla elever rätt förutsättningar att läsa sig bokstavsljuden och knäcka läskoden. 

Elevernas bokstavskunskap kartläggs digitalt och läs- coh skrivuppgifterna anpassas automatiskt. Bokstäverna lärs in med en multisensorisk metod. Eleverna arbetar med fotografier och utan barnslig layout.