De flesta elever lär sig läsa oavsett vilken metod som används i undervisningen. Helhetsläsning och upptäckande skrivning är exempel på goda och varierade tillvägagångssätt i den första läs- och skrivundervisningen. Detta inlägg handlar om vilka åtgärder vi kan göra för elever som inte ”förser” sig av bokstäverna genom språklekar och upptäckande skrivning. Inlägget handlar om kartläggning och anpassning för elever som har svårt för att komma ihåg bokstäverna och på grund av detta inte kommer igång med att läsa och skriva enkla ord.

iMAL-uppgifterna baseras på test av bokstavskunskap

iMAL har ett eget kartläggningsverktyg som ger en god översikt över utvecklingen av bokstavskunskapen till eleverna.

iMAL- kartläggningen visar:

– vilka bokstäver eleven kommer ihåg till läsning

– vilka bokstäver eleven kommer ihåg till skrivning

– hur eleven ljudar lärda bokstäver

iMAL- test kan du få gratis her.

Kartläggningsverktyget till iMAL består av ett uppgifts-ark till eleven och ett registreringsschema till läraren. Vidare i detta inlägg visar vi kartläggningen genom text, bilder och video. Därefter beskriver och visar vi hur man kan lägga in en egen bokstavsordning till elever baserat på kartläggningen.

Registrering av bokstäver eleven kommer ihåg till läsning:

Eleven läser bokstavsljud från elevarket (OBS! BOKSTAVSLJUD inte bokstavsnamn).

Läraren registrerar bokstäverna i bokstavspyramiden. Bruk gjerne ulike farger for hver gang du kartlegger.  Det ger en översikt över när de olika bokstäverna registreras som inlärda.

 

 

 

Registrering av bokstäver eleven kommer ihåg till skrivning/bokstavsdiktat:

Registrering av vilka bokstäver eleven kan till skrivning görs tillslut. Kom ihåg att vika elevarket vid den prickade linjen. Det är viktigt eftersom eleven inte ska kunna se på läs-bokstäverna under bokstavsdikteringen. Läraren läser bokstäverna från trekanten på registrering-schemat och registrerar i pyramiden.

Logga inn på imalabc.se

Lägg in bokstavsordning för att öva på resterande bokstäver

När kartläggningen är utförd kan iMAL för surfplatta (www.imalabc.se) användas för att öva på resterande bokstäver. Det görs genom att lägga in en egen bokstavsordning till eleven i programmet.

Vi rekommenderar att det är bokstäverna som eleven kan till skrivning som läggs in som bokstavsordning. Det är på grund av att iMAL också utnyttjar konceptet om att ”skriva sig till läsning” när nya bokstäver ska läras.

Bokstavsordningen kan läggas in i elevprogrammet när eleven loggar in via sin användare. Se hur du gör det i denna film:

Sekvens får namnen ”min sekvens” och visas bara för denna elev.

Lärare kan också lägga in bokstäver för enskilda elever i läraradmin. Se hur du gör det i denna film:

När bokstavsordning är lagt in baserat på kartläggningen kan arbetet med att lära resterande bokstäver starta.

Hur nya bokstäver övas in och underhålls till både läsning och skrivning kan du se på våra instruktionsfilmer om arbetsmetoderna som du finner HÄR.