Det bästa sättet för att komma igång med iMAL på rätt sätt från start är att ta del av våra onlinekurser. Vi har löpande kursdatum under läsårets gång, men erbjuder även anpassade kursupplägg för skolor som önskar.
Gratis anmälan samt information om våra kurser för lärare i förskoleklass HÄR, lärare i åk 1 HÄR och lärare inom specialundervisning HÄR