Regine Nagelhus
Specialpedagog / VD

Har du upplevt lyckan hos barnet den sekund läskoden knäcks? Ögonblicket när bokstäverna knyts samman till ett ljudpaket som plötsligt får en betydelse, i form av ett ord – är magiskt.

Multisensoriska arbetsmetoder är insatta i ett system baserat på hjärnans funktion i samband med inlärning. Det gör att elever med svårigheter att komma ihåg bokstäver får det lättare att lära sig läsa och skriva.

Regine Nagelhus, specialpedagog och tillika VD för iMAL, har blivit påhejad av kollegor som i praktiken upplevt arbetsmetodernas effektivitet i klassrummet. Hon har även sett glädjen hos föräldrar som äntligen får se sitt barn komma igång med läsning och skrivning.

Jag har sett lyckan i ögonen hos barn när de har klarat av uppgifter och jag har sett barn utvecklas på flera plan när de äntligen klarar av att läsa och skriva text.