Under finner du våre GRATIS nettkurs der du kan lære hvordan du bruker iMAL i undervisningen og hvordan du kan utnytte funksjonene i læremidlet iMAL for touch-skjerm.

Hvert nettkurs om iMAL-metoden er på 35 – 45 minutter.

Nettkursene går hver dag kl 14.30 og 20.00.

Velger du *watch yesterdays replay* kan du se nettkurset med en gang.

Kartlegging av bokstavkunnskap og tidlig lesing. Tiltak for elever som strever med; -å huske bokstavene, eller å komme i gang med lesing og skriving. I kursrommet kan du laste ned iMALs kartleggingsverktøy.

 

Ny innspilling kommer!

Innføring i iMAL-metoden - Bakgrunn og teoretisk grunnlag.

Ny innspilling kommer!
 
 
 

Del 3: iMAL i begynneropplæringen. Hvordan du kan bruke iMAL i begynneropplæringen for hel klasse.

Ny innspilling kommer!

Legge inn bokstavrekkefølge til enkeltelever i læreradmin.

Lær å sette opp klasse / gruppe i læreradmin.