iMAL online seminarium för skolledning och specialpedagoger. Tisdag kl. 10 – 11

Kommunal och privat sektor.

 

Sedan lanseringen i Sverige 2020 har läromedlet mottagits positivt bland svenska lärare. Nu erbjuder vi en timme online seminarium specifikt för skolledare och huvudmän inom både kommunal och privat sektor.

Syftet är att informera om iMAL och ge er ett underlag för att värdera om det kan vara aktuellt med iMAL som verktyg i samband med läs- och skrivstarten på era skolor. 

Kursen är live och vi besvarar gärna frågor från deltagare under kursens gång. 

iMAL består av två digitala läromedel som stöttar upp en metod för läs- och skrivstart. Metoden har dokumenterad effekt på elever som visar svårigheter med att knäcka  läs- och skrivkoden. Lärare och speciallärare som har provat iMAL rapporterar om att flera elever i hela klassen lyckas med inlärningen av bokstäver. Läs mer här.