Prova på kurs

Arbetar du med bokstavsinlärning? Prova på kursen är en kortare variant av våra andra onlinekurser. Det ger dig en snabb inblick i vad iMAL- metoden handlar om samt en genomgång av läromedlet. Här ser du information om våra mer djupgående kurser:

Lärare i förskoleklass

Lärare i åk 1

Speciallärare/ specialpedagog

Läromedlet är uppbyggt i två sektioner; en digital del där eleverna arbetar på lärplatta samt en del där du som lärare kan skriva ut läs- och skrivuppgifter, vilka kan anpassas till en hel klass eller enskilda elever.

Efter genomförd kurs kommer du som lärare fått en inblick i hur du kan använda iMAL i din egen undervisning. Läromedlet är enkelt att administrera för att passa in i din befintliga undervisning och vara ett av verktygen för att träna bokstavsljuden hos dina elever. 

Kursen hålls av Matilda Staberg – utbildad grundskollärare för åk F-6, förstelärare i svenska och svenska som andraspråk. Har du frågor gällande onlinekurser eller iMAL- metoden kan du mejla till matilda@imalabc.se.

Prova på kursen helt gratis och innehåller:

1. Kort om iMAL  metoden 

2. Genomgång av läromedlet

3. Provtillgång under 2 veckor 

 

      Se våra kursdatum längst ner på sidan!

Kursdatum våren 2022

Anmälan Prova på kurs- Söndag 1 maj kl. 20.00- 20.45

Anmälan Prova på kurs- Tisdag 10 maj kl. 20.00- 20.45