Skapa användare

Det går att logga in i programmet via Skolfederation, Skolon eller iMALs egna login. En person på skolan får först tillgång till iMAL och kan därefter skapa nya användare (lärare och elever).

Förklaring startsida lärare

När du loggar in kommer du att landa på startsidan för läraranvändare. I den här filmen introduceras du till symbolerna som finns på startsidan.

Lägg in bokstäver för enskilda elever

I iMAL kan du anpassa uppgifter genom att lägga in bokstäver till enskilda elever. De valda bokstäverna visar sig sedan automatiskt när eleverna loggar in till elevuppgifterna.

Lägg till elever i samma grupp/klass

Här visar vi hur du upprättar egna grupper och klasser för dina elever. Det gör det enklare att hitta elever, särskilt på stora skolor med många elever.

Radera klass/grupp

Här förklaras hur en klass/grupp raderas från programmet.

Skapa bokstavsgrupper för hela klassen/skolan

Bokstavsgrupperna kommer att bli synliga för hela skolan och kan hämtas via den del av programmet som skapar iMAL uppgifter för utskrift.