Introduktion iMAL på lärplatta

Filmen ger dig en introduktion till de olika funktionerna i iMAL för läs- och skrivträning på lärplatta.

Anpassa lärplattan med “rätt” bokstäver

Se hur du snabbt lägger in anpassade bokstavsordningar till eleverna. Du kan även göra detta i lärarpanelen, men funktionen för snabb anpassning är möjlig när eleven är inloggad med sin användare i iMALs läromedel.

Ny bokstav – inlärning på lärplatta

Det här är moment ett i iMAL-metoden och innebär att eleven arbetar med att lära in den nya bokstaven - Lagra.

Lästräning moment 1 på lärplatta

Uppgiften går ut på att eleven lästränar bokstavsordningar bestående av den senaste inlärda bokstaven samt tidigare inlärda bokstäver.

Lästräning moment 2 på lärplatta

Eleven lästränar stavelser som innehåller den senaste inlärda bokstaven i kombination med tidigare inlärda bokstäver.

Moment 3 – Befästa bokstavskunskap

Uppgiften går ut på att alla inlärda bokstäver plockas fram från minnet vid ordskrivning. Läromedlet skapar ord till alla hittills inlärda bokstäver.

Läsebok på lärplatta

iMALs läsebok kan läsas både på lärplatta och arbetsblad för utskrift- den är ett bra komplement till metodens grundläggande moment.

Fonologisk lästräning

Uppgiften består av lästräning med nonsensord som innehåller 3 eller 4 bokstäver.