Introduktion surfplatta

Filmen ger dig en introduktion till funktionerna i iMALs version på surfplatta.

Lägg in bokstavsordning för inloggade barn/elever

Här kan du snabbt lägga in bokstavsgrupper när du jobbar med barnen. Funktionen är endast tillgänglig när barnen är inloggade i programmet.

Inkodning bokstav

Uppgiften är viktig för att lära in nya bokstäver.

Bokstavsläsning

Uppgiften tränar barnet på att läsa enkla bokstäver som redan är inlärda.

Läsning stavelser

Uppgiften tränar läsning med stavelser med inlärda bokstäver.

Befästa skrivkunskaper

Uppgiften går ut på att alla inlärda bokstäver hämtas hem från minnet i samband med ordskrivning. Programmet skapar ord till alla inlärda bokstäver, vilka används i ett ord, minst en gång.

Läsbok på skärm

iMALs läsbok kan läsas både på skärm och papper. Filmen visar de bägge alternativen.

Fonologisk lästräning

Uppgiften består av lästräning med nonsensord som innehåller 3 eller 4 bokstäver.