Instruktionsfilmer

Här nedanför ser du instruktionsfilmer som förklarar funktioner och möjligheter i läromedlet. 

Bokstäver

Se hur du väljer bokstavsordning till hela klassen och till enskilda elever. 

Klassadministrering

Se hur du skapar klasser och elevanvändare samt hur du lägger till befintliga klasser och elever. 

Arbetsblad 

Se de nya funktionerna inne på arbetsbladen. 

Kartläggning

Se hur du kan kartlägga dina elevers bokstavskunskap digitalt.