Jag har sedan tidigare positiva erfarenheter med att använda iMAL på surfplatta till enskilda elever som har svårigheter med att lära sig och/eller känna igen alla ljuden som finns med vid läs- och skrivstarten.

Det visade sig vara en effektiv och tydlig metod för alla elever. 

Som lärare kunde jag enkelt låta eleverna träna på just de bokstäver de inte kunde. Genom läsning samt skrivning av bokstäver och ord. Metoden gjorde det lätt att lära sig skriva på rätt sätt. Att skriva ord till bilder med fingret var också en givande finmotorisk övning. Eleverna klarade av uppgifterna, vilket blev en morot i lärandet. Jag rekommenderar iMAL som tillpassat läromedel för effektiv inlärning. 

 

Under det gångna skolåret har jag använt iMAL som verktyg under upplärningsfasen. iMAL har varit ett fantastiskt hjälpmedel som jag nu inte kan tänka mig att vara utan. Som nyutbildad lärare har det varit skönt att ha iMAL som stöd. Jag vet alltid om eleverna uttalar ljudet på rätt sätt och om de kommer ihåg bokstäverna.

iMAL är användarvänligt, vilket gör det lättare att anpassa undervisningen. Eleverna gillar uppgifternas förutsägbarhet och alla bilder på de nya bokstäverna. Föräldrarna ger mig positiv feedback när det gäller läxor och är väldigt nöjda med läsboken.

Skolan har märkt av hur bra iMAL fungerar som inlärningsmetod och har beslutat att använda läromedlet i upplärningsfasen samt i specialundervisning nästa år. Jag är glad för att jag kom i kontakt med iMAL och rekommenderar verkligen programmet.

 

Som ny lärare i årskurs 1 var jag osäker på vad som skulle krävas av mig för att få eleverna att lära sig läsa och skriva. Jag kände till den vanliga undervisningen, men tänkte samtidigt att det borde finnas andra mycket bättre sätt. Jag läste om iMAL på Facebook och ville prova läromedlet. Det som gör iMAL till ett fantastiskt hjälpmedel är att flera sinnen används än i den vanliga läs- och skrivundervisning. Dessutom får du som lärare bra koll på vad olika elever har svårt med, så att de kan få anpassad undervisning samt träning utifrån detta.

Alla eleverna lärde sig läsa innan jul. Hade det inte varit för iMAL är jag säker på att fler hade haft det svårare med läsningen med tanke på att många fortfarande spegelvänder bokstäver. Tack vare de dagliga arbetsuppgifterna med iMAL har eleverna blivit riktigt duktiga på att hitta rätt bokstav i samband med skrivning! Läsningen går också kanon! Jag är verkligen tacksam för att ha fått tillgång till det här programmet. Jag har helt enkelt fått det verktyg jag behövde för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningarna för att lära sig läsa och skriva!

Skulle jag välja igen, blir det iMAL utan tvekan!

Lærer som bruker iMAL

 

Jag tog över som lärare för en elev som hade gått tre år i skolan utan att ha lärt sig alla bokstäverna. Jag började snabbt att använda iMAL för att lära eleven bokstäverna. Genom att systematiskt använda inlärningsprinciperna och intensivträna bokstäver lärde sig eleven bokstav efter bokstav. Vid skolårets slut kunde eleven alla bokstäverna, läsa texter och skriva en hel sida med helt egenskriven text.

Föräldrarna berättade med glädje hur deras barn hade blivit helt förändrat efter att ha lärt sig bokstäverna. Barnet kom nu hem efter skolan med ett stort leende på läpparna istället för ilska och frustration. -Det var som att få ett nytt barn här hemma, förklarade föräldrarna.

Vad mer kan en lärare önska sig?