lärare använder imal som tidig stödinsats i grundskolan
Marit – grundskollärare svenska skolan Costa Blanca

En tidig stödinsats i grundskolan är en viktig garanti för oss lärare. I mitt fall blev iMAL ett viktigt verktyg då jag för några år sedan hade ansvar för en elev i åk 4 som hade haft svårigheter med inlärning sedan skolstarten. När jag tog över kunde han endast fyra bokstäver och var väldigt okoncentrerad i klassrummet. Efter en tuff tid där ingenting tycktes fungera fick jag chansen att prova iMAL och saker började förbättras. Skriv – Säg. Skriv – säg. Det blev som ett mantra och på bara en vecka hade min elev lärt sig tre nya bokstäver. Veckan efter ytterligare tre och så fortsatte det. I takt med att han behärskade fler bokstäver blev han även gladare och mer motiverad. En fantastisk upplevelse för mig som lärare och jag rekommenderar iMAL starkt som läromedel i samband med läs- och skrivstar – ett direkt verktyg och tidig stödinsats i grundskolan.

Cathrin – grundskollärare åk F-6, förstelärare i svenska

iMAL har varit ett fantastiskt hjälpmedel i min roll som lärare i lägre åk. En effektiv stödinsats i tidig fas där eleverna motiveras av uppgifter som genererar prestationsglädje. Även föräldrar till elever ger fin feedback på de iMAL läxor eleverna fått med hem och framför allt positiv feedback på läseboken. På skolan har vi märkt en förbättring hos elever med svårigheter som fått öva med iMAL och vi har beslutat att använda iMAL inom i både åk 1 och inom specialundervisning. 

Ragnhild – gundskollärare förskola samt åk 1-3

iMAL är en bra metod som ger en god översikt över alla elever i samband med läs- och skrivstarten. Som lärare kan jag låta eleverna träna med de bokstäver de inte behärskar i läsuppgifter samt skriva och forma bokstäver och ord. Bra finmotoriska övningar där eleverna ska låta fingret följa med. Mina elever har upplevt prestationsglädje och jag rekommenderar varmt iMAL som läromedel för en effektiv inlärning av bokstäver och att knäcka läskoden!