iMAL är en tidig och effektiv stödinsats för att garantera att alla elever klarar av att jobba med bokstäver från första skoldagen. Vill du lära känna iMAL som läromedel och metod – missa inte att anmäla dig till onlinekurs här.

 

iMAL fångar upp de elever som kämpar mest med att komma ihåg bokstäver

”Enkel inlärningsmetod och användarvänligt läromedel där uppgifter anpassas utifrån elevernas bokstavskunskap. Med iMAL som tidig stödinsats kan fler elever uppnå kraven i skolan och dessutom uppleva prestationsglädje.”