iMAL- effektiv bokstavsinlärning 

 

Med iMAL startar lärare med att kartlägga elevens bokstavskunskap digitalt. Därefter skickas resultatet automatiskt till elevens användare. Med strukturerad fonem- och grafemkoppling lärs bokstäverna sedan in multisensoriskt med handrörelsen som stöd. Eleverna arbetar både på lärplatta  och på arbetsblad som kan anpassas innan utskrift. 

iMAL- effektiv bokstavsinlärning!