Gör läs- och skrivstarten enkel för alla – från första bokstav

 

iMAL fångar upp de elever som kämpar mest med att komma ihåg bokstäver

Enkel inlärningsmetod och användarvänligt läromedel där uppgifter anpassas utifrån elevernas bokstavskunskap. Med iMAL som tidig stödinsats kan fler elever uppnå kraven i skolan och dessutom uppleva prestationsglädje.