iMAL- effektiv bokstavsinlärning för alla 

 

iMAL fångar upp de elever som kämpar mest med att komma ihåg bokstäver

Enkel inlärningsmetod och användarvänligt läromedel där uppgifter anpassas utifrån elevernas bokstavskunskap. Med iMAL som tidig stödinsats kan fler elever uppnå kraven i skolan och dessutom uppleva prestationsglädje.