Vår ambition är att alla elever ska klara av att jobba med bokstäver från första dagen på skolan

Ett helt nytt undervisningsverktyg i skolan

”En enkel metod att lära. En enkel metod att använda.”