iMAL är en tidig och effektiv stödinsats för att garantera att alla elever klarar av att jobba med bokstäver från första skoldagen

 

iMAL fångar upp de elever som kämpar mest med att komma ihåg bokstäver

”Enkel och motiverande inlärningsmetod och ett läromedel som anpassas utifrån dina elevers bokstavskunskap. Med iMAL som tidig stödinsats kan fler elever uppnå kraven i skolan och dessutom uppleva prestationsglädje.”