Nyfiken på iMAL?

Kortare onlinekurs om metoden

och läromedlet  

 

Denna kurs passar dig som arbetar med den första bokstavsinlärningen i helklass i förskoleklass och i åk 1. Men passar även dig som arbetar med elever som har svårt att knäcka läskoden. iMALs onlinekurser är kostnadsfria och kursdeltagare erbjuds en gratis provperiod på iMAL efter deltagande. Denna kurs är på ett tillfälle på 1,5 timme och efter avslutad kurs erbjuds skolan en provperiod på 4 veckor. Varje skola erbjuds totalt två provperioder.

 

Kursinnehåll:

  • Kort genomgång av teorin bakom iMAL
  • Kort genomgång av iMAL- metoden (multisensorisk bokstavsinlärning)
  • Kort genomgång av iMALs digitala bokstavskartläggning
  • Genomgång av läromedlets uppgifter och funktioner- både på lärplatta och utskrivna arbetsblad
Vad är iMAL?

iMAL är en metod och ett digitalt läromedel som är utvecklat för de elever som har det svårt att få bokstäverna att fastna i minnet. En tidig och effektfull stödinsats där eleven arbetar strukturerat med att etablera fonem-grafemkopplingen och på så vis hjälper elever med svårigheter att knäcka läskoden.

Med iMAL kartläggs elevernas bokstavskunskap digitalt och läromedlet skickar automatiskt resultatet till elevens användare. Eleverna arbetar därefter med helt individanpassade läs – och skrivuppgifter som baseras på kartläggningsresultatet. Som lärare får du full insikt i elevens bokstavskunskap!

iMAL- metoden är utformad efter hur minnet fungerar och bokstäverna lärs in multisensoriskt med handrörelsen som stöd. Eleverna arbetar både på lärplatta eller Chromebook/ PC med touchskärm och även på arbetsblad som kan anpassas innan utskrift.