iMALs digitala kartläggning av bokstäver, ljudsyntes och ordskrivning 

 

Insikt i elevernas bokstavskunskap är viktig för ge alla elever rätt förutsättningar för sin läs- och skrivinlärning.

iMALs digitala bokstavskartläggning tar 5 minuter och därefter anpassas elevens uppgifter automatiskt efter bokstäverna eleven behärskar. Därmed får alla elever helt individanpassade uppgifter.

Eleverna kan både arbeta på utskrivna arbetsblad och digitalt på lärplatta eller PC/ Chromebook med touchskärm.

Här kan du se en föreläsning på 20 min om den digitala bokstavskartläggning: Se föreläsning- TRYCK HÄR

 

Hur fungerar kartläggningen?

Eleverna kartläggs en och en. Läraren skickar bokstäver till elevens enhet där eleven antingen ska skriva bokstaven eller läsa upp bokstavsljudet. Läraren kan på sin skärm se hur eleven formar bokstäverna. Läraren registrerar på sin dator. 

 

Följa med i elevernas läs- och skrivutveckling   

Det är viktigt att följa med i elevernas läs- och skrivutveckling. Med det menar vi att ta reda på om eleverna kan läsa samman befästa bokstäver till stavelser och nonsensord samt om eleven kan skriva ord med befästa bokstäver. i. Anledningen till att iMAL kartlägger just stavelser och nonsensord är för att blanda ihop förmågan att ljuda samman bokstäver till ord med ordbildsläsning.

Det första steget är att kartlägga vilka bokstäver eleven kan plocka fram till läsning och skrivning. Det är helt meningslöst att kartlägga ljudsyntes och ordskrivning med bokstäver som eleven ännu kan koppla till rätt bokstavsljud. Kartläggning av ljudsyntes och ordskrivning är digital och funderar i princip på samma sätt som bokstavskartläggningen. Lärare och elev sitter tillsammans på varsin enhet och läraren skickar ord till eleven.

 

 

iMALs kartläggning på papper finns kvar och är fortsatt gratis. Du beställer den via formuläret nedanför.