Föreläsning om iMALs digitala bokstavskartläggning

Under denna föreläsning får du veta mer om iMALs digitala bokstavskartläggning samt hur elevens läs- och skrivuppgifter automatiskt anpassas grundat på kartläggningsresultatet. Du får även veta hur du kartlägger ljudsytens och ordskrivning digitalt med redan inlärda bokstäver.