Integritetspolicy 

För upprättande av PUB-avtal kontakta: post@imalabc.se

iMAL är en webapplikation och lärare samt elever loggar in via www.imalabc.se

Integritetspolicy för läromedlet (www.imalabc.se) LÄS HÄR