Licenspriser: 

Specialundervisning: 1450 SEK
1 – 10 elever, 3 lärare 

Klasslicens: 1850 SEK
1 – 30 elever, 1 lärare

Stor klasslicens: 3450 SEK
1 – 60 elever, 2 lärare 

Skollicens: 4850 SEK
60 + elever, fritt antal läraranvändare

Alla licenser löper över 365 dagar och börjar gälla dagen efter beställning läggs.