Skriv- och läsprogram till skolan LICENSPRISER OCH BESTÄLLNING

Med iMAL skriv- och läsprogram till skolan som tidig insats är ambitionen att fler elever ska lyckas med läs- och skrivstarten och uppnå kraven i skolan. Vi ser tydligt att lärare som varit med på iMALs introduktionskurser är aktiva med att följa upp elever som har det särskilt svårt under lässtarten. Därför har vi också valt att inkludera online kurser i licenspriset. Skolan kan anmäla önskat antal lärare och assistenter till kurserna som erbjuds under skolåret.

Kursdatum samt anmälan för att lära känna iMAL skriv- och läsprogram:  ÅK 1 lärare – HÄR    SPEC. lärare – HÄR

iMALs läromedel till skolan består av:
  • iMAL läsebok på lärplatta (iPAD, android, chromebook) eller som utskriftsblad. 4 sidor till varje bokstav
  • Inkodnings- och lagringsuppgifter bokstavsinlärning på lärplatta (iPAD, android, chromebook) eller som utskriftsblad
  • Skrivuppgifter med inlärda bokstäver samt de bokstäver som med tiden lärs in. På lärplatta eller som utskriftsblad
  • Läsuppgifter med inlärda bokstäver samt de bokstäver som med tiden lärs in. På lärplatta eller som utskriftsblad
  • Instruktionsfilmer / metodfilmer

Priser licenser skriv- och läsprogram till skolan:

Specialundervisning:
1 – 6 elever, 2 lärare, kr 5000
Inkluderade kurser: introduktion, upplärning, kartläggning

ÅK 1 – liten licens:
1 – 15 elever åk 1, kr 5000
Inkluderade kurser: introduktion, upplärning, kartläggning

Åk 1 – mellan licens:
15 – 40 elever åk 1, kr 7500
Inkluderade kurser: introduktion, upplärning, kartläggning

Åk 1 – stor licens:
40 + elever åk 1, kr 10 000 (alla lärare på skolan får tillgång)
Inkluderade kurser: introduktion, upplärning, kartläggning

Beställ iMAL i skolan

Priset är för 12 månaders tillgång och gäller från dagen efter det att beställningen skickades in. Licensen förnyas automatiskt varje år fram till uppsägning. I licenspriset ingår online kurs (introduktion, upplärning, kartläggning) för fritt antal lärare på skolan.
  • Faktura information

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.