LICENSPRISER OCH BESTÄLLNING

Med iMALs läromedel för läs- och skrivinlärning som tidig insats är ambitionen att fler elever ska lyckas med läs- och skrivstarten och uppnå kunskapskraven i skolan.  Vi inkluderar onlinekurser i licenspriset (introduktion, uppföljning).

iMALs läromedel till skolan består av:
  • Tillgång anpassningsbara läs- och skrivuppgifter på lärplatta + arbetsblad 
  • Kartläggningsverktyg för att följa elevernas bokstavskunskap

Priser licenser till skolan:

Specialundervisning: 1450 SEK
1 – 10 elever, 3 lärare
Inkluderade kurser: introduktion, upplärning, kartläggning

Klasslicens: 1850 SEK
1 – 30 elever, 1 lärare
Inkluderade kurser: introduktion, upplärning, kartläggning

Stor klasslicens: 3450 SEK
1 – 60 elever, 2 lärare
Inkluderade kurser: introduktion, upplärning, kartläggning

Skollicens: 4850 SEK
60 + elever, fritt antal läraranvändare
Inkluderade kurser: introduktion, upplärning, kartläggning

Beställ iMAL i skolan

Priset är för 12 månaders tillgång och gäller från dagen efter det att beställningen skickades in. Licensen förnyas automatiskt varje år fram till uppsägning om inte annat informeras från skola/kommun senast en månad innan förnyelse.
    Välj plattform för inloggning (alltid iMAL om övriga alternativ inte används vid andra läromedelsköp)
  • Faktura information

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.