Onlinekurs med grundlig genomgång av

iMAL- metoden och dess digitala läromedel

 

 

Denna kurs passar dig som arbetar inom specialundervisning med elever som har svårt att knäcka läskoden. Men kursen passar även dig som vill ha en mer grundlig genomgång av iMAL- metoden och teorin bakom. iMALs onlinekurser är kostnadsfria och kursdeltagare erbjuds en gratis provperiod på iMAL efter deltagande. Denna kurs är uppdelad på två kurstillfällen och efter avslutad kurs erbjuds en provperiod på 6 veckor. Varje skola erbjuds totalt två provperioder. 

 

 

Kursinnehåll: 

  • Grundlig genomgång av teorin bakom iMAL
  • Grundlig genomgång av iMAL- metoden (multisensorisk bokstavsinlärning)
  • Grundlig genomgång av iMALs digitala bokstavskartläggning
  • Genomgång av läromedlets uppgifter och funktioner- både på lärplatta och utskrivna arbetsblad
  • Praktiska övningar med möjlighet att få svar på frågor direkt
  • Tips på arbetsgång- iMAL som tidig stödinsats

 
Vad är iMAL?

iMAL är en metod och ett digitalt läromedel som är utvecklat för de elever som har det svårt att få bokstäverna att fastna i minnet. En tidig och effektfull stödinsats där eleven arbetar strukturerat med att etablera fonem-grafemkopplingen och på så vis hjälper elever med svårigheter att knäcka läskoden.

Med iMAL kartläggs elevernas bokstavskunskap digitalt och läromedlet skickar automatiskt resultatet till elevens användare. Eleverna arbetar därefter med helt individanpassade läs – och skrivuppgifter som baseras på kartläggningsresultatet. Som lärare får du full insikt i elevens bokstavskunskap!

iMAL- metoden är utformad efter hur minnet fungerar och bokstäverna lärs in multisensoriskt med handrörelsen som stöd. Eleverna arbetar både på lärplatta eller Chromebook/ PC med touchskärm och även på arbetsblad som kan anpassas innan utskrift.