På 20 minuter får du en inblick i iMAL- metoden och dess digitala bokstavskartläggning samt digitala läromedel.