På 25 minuter får du en kort bakgrund till iMAL- metoden samt en genomgång av de funktioner och möjligheter till anpassning som finns i läromedlet.