iMAL flyttar in på Ängskolan i Luleå

På Ängskolan har vi pedagoger på lågstadiet under en längre tid letat ett läromedel för läs-och skrivinlärning. Vårt mål var att hitta ett material som skulle passa de elevgrupper vi möter idag bättre än vårt nuvarande.

Vi upplevde att de läromedel vi använde oss av tidigare, snabbt blev för svåra för de elever som behövde mer tid för att befästa bokstavsljud. Vi ville också hitta ett läromedel som kunde tillgodose elever som redan knäckt läskoden, för att de skulle komma vidare i sin läsutveckling.

Vår rektor Carina Bergdahl fick tipset om ett program som heter IMAL och förde det vidare till oss pedagoger.

Våren 2022 gick vår speciallärare Camilla en onlinekurs med en grundlig genom

gång av IMAL-metoden och dess digitala läromedel.

Läsåret 2022/23 användes läromedlet tillsammans med några elever, som efter år 1 behövde fortsatt träning för att befästa samtliga bokstavsljud.

Nyfikenheten väcktes hos fler pedagoger och våren 2023 gick samtliga pedagoger på lågstadiet en onlinekurs i syfte att se om IMAL var ett läromedel som kunde passa att använda i helklass. Därefter bestämde vi gemensamt att blivande år 1 skulle prova på att använda IMAL. Blivande mentorer för år 1, Catrin och Anna, var positiva till att vara först ut och hösten 2023 påbörjades arbetet med att använda IMAL.

Skolverkets nationella bedömningsstöd i svenska för år 1, LÄSA A-bokstäver och berättande text, gjordes vid skolstart i augusti med följande resultat:

Eleverna kunde i snitt 16 bokstavsljud/elev. 22% av eleverna klarade målen för LÄSA A.

Med hjälp av IMAL’s digitala lärplatta, arbetsblad och läsblad har eleverna tränat flitigt. Föräldrarna blev informerade om läromedlet under höstens föräldramöte och fick till jul en utvärderingsfråga gällande läxan. Svaren på frågan visade att föräldrarna var positiva till de läxor eleverna haft.

Lagom till sportlovet, som vi i Luleå har vecka 10, var vi klara med samtliga bokstäver. För att ta reda på vad respektive elev nu behövde repetera gällande bokstäver använde vi IMAL’s digitala kartläggning.

Elever som vid skolstart redan befäst samtliga bokstavsljud gjorde ”plocka fram till skrivning” och de som precis knäckt läskoden gjorde ”plocka fram till läsning”. På så sätt kunde vi göra individuella arbetsschema där varje elev fick träna exakt de bokstäver/bokstavsljud de behövde.

 

 

Men hur gick det då?

Jo, i maj gjorde vi åter Skolverkets nationella bedömningsstöd, LÄSA A-bokstäver och berättande text, nu med följande resultat:

Eleverna kunde i snitt 27 bokstavsljud/elev. 100% av eleverna klarade målen för LÄSA A.

Från 22 till 100%, vi kan inte vara annat än nöjda.

Till hösten står blivande år 1 med mentorerna Sofia och Elina redo att ta över stafettpinnen och utveckla det arbete Anna och Catrin påbörjat med årets ettor.

Efter att ha arbetat med läsinlärning i 26 år kan jag konstatera att jag aldrig blir fullärd i hur vi på bästa sätt kan hjälpa våra elever att lära sig läsa. Som en klok person en gång sa till mig:

”Du kan inte lära barnen läsa, det måste de själva göra, men du kan hjälpa dem på vägen”

Det är en förmån att få vara del av så många elevers första upptäckt i att dessa små krumelurer kan bilda ett ord.

”S – O – L…….SSSOOOLLL…SOL!!!!”

“Fröken, det står SOL!!”

Att arbeta med de elever som precis påbörjat äventyret med att upptäcka att de små figurerna vi kallar bokstäver, att de har egna ljud och att de tillsammans kan bilda ord är svårt, men samtidigt alldeles, alldeles underbart.

Efter 25 år i branschen har jag insett att den som aldrig blir fullärd är jag, precis när jag tänker att jag kommit på hur jag ska hjälpa eleverna att komma igång med sin läsning är det något som förändras. Därför är det svårt att göra stora investeringar av läromedel då man under resans gång upptäcker brister som man får leva med för den stora investering en ny läslära innebär gör man inte ofta i skolans värld.

Matilda på IMAL har varit till stor hjälp under höstens introduktion i IMAL och löpande utvärderingar har gjort att läromedlet förändrats under året helt utan ny kostnad.

/Camilla Lundahl

Ängskolan Luleå