iMAL som stödinsats inom specialundervisning

iMAL är en metod och ett digitalt läromedel som är utvecklat för de elever som har det svårt att få bokstäverna att fastna i minnet. En tidig och effektfull stödinsats där eleven arbetar strukturerat med att etablera fonem-grafemkopplingen och på så vis hjälper elever med svårigheter att knäcka läskoden. iMAL är en insats att sätta in som ett led i arbetet med garantin för tidiga stödinsatser.

Med iMAL kartläggs elevernas bokstavskunskap digitalt och läromedlet skickar automatiskt resultatet till elevens användare. Eleverna arbetar därefter med helt individanpassade läs – och skrivuppgifter som baseras på kartläggningsresultatet. Som lärare får du full insikt i elevens bokstavskunskap!

iMAL- metoden är utformad efter hur minnet fungerar och bokstäverna lärs in multisensoriskt med handrörelsen som stöd. Eleverna arbetar både på lärplatta eller Chromebook/ PC med touchskärm och även på arbetsblad som kan anpassas innan utskrift.

Våra kostnadsfria kurser innehåller:

1.  Läs- och skrivsvårigheter och multisensorisk bokstavsinlärning

2. iMAL metoden – teoretisk förankring och genomgång av metoden olika moment

3. Genomgång av läromedlet och praktiska övningar

4. Digital bokstavskartläggning med direkt åtgärd

 

 

Kursdatum våren 2024

Fler anmälningslänkar kommer

Två halva dagar: Må 15/1 och må 22/1 kl. 14-16

Två halva dagar: Ons 13/3 och ons 20/3 kl. 14-16

Två halva dagar: Mån 22/4 och tis 23/4 kl. 14-16

Två halva dagar: Mån 17/6 och tis 18/6 kl. 14-16

Kursledare är Matilda Staberg, utbildad grundskollärare i F-6, förstelärare i svenska och svenska som andraspråk.

Efter genomförd kurs kommer även din skola få testa iMAL gratis under en period. Varje skola erbjuds två gratis provperioder per läsår.

Har du frågor gällande onlinekurser eller iMAL metoden kan du mejla till matilda@imalabc.se.