iMAL som stödinsats i skolan – Anmälan till gratis onlinekurs specialpedagog/ speciallärare

iMAL är ett digitalt läromedel och en metod som skapar goda förutsättningar för fler elever att uppnå kunskapskraven i svenska. En tidig och effektfull stödinsats i skolan där eleven arbetar strukturerat med att etablera fonem-grafemkopplingen och på så vis hjälper elever med svårigheter att knäcka läskoden. iMAL är en insats att sätta in som ett led i arbetet med garantin för tidiga stödinsatser.

iMAL som stödinsats i skolan

Lärare som har använt iMAL i samband med läs- och skrivstart berättar hur fler elever i klassen uppnår kunskapskraven och lyckas lära sig bokstäver med hjälp av metoden. 

Efter genomförd kurs kommer du som specialpedagog/speciallärare att kunna bistå skolledning och kollegor i samband med uppstarten. iMAL är en tidig stödinsats i skolan med fokus på intensiv upplärning för att förebygga läs- och skrivsvårigheter

Kursledare är Matilda Staberg, utbildad grundskollärare i F-6, förstelärare i svenska och svenska som andraspråk.

Effektfull stödinsats i skolan - bli med på iMAL-kurs.

Stödinsats i skolan med iMALkursinnehåll:

1.  Förebyggande åtgärder insatser och läsmetoder

2. iMAL metoden – en teoretisk förankring

3. Praktiska övningar – iMAL läs- och skrivuppgifter

4. Kartläggning, tidig stödinsats och specialundervisning

 

GRATIS ONLINEKURS- KURSDATUM VÅRTERMIN 2022

Anmälan halvdag – Tors 20 januari och tors 27 januari kl. 14 – 16

Anmälan halvdag – Tors 10 februari och tors 17 februari kl. 14 – 16

Anmälan halvdag – Tors 10 mars och tors 17 mars kl. 14 – 16

Anmälan halvdag – Tors 28 april och tors 5 maj kl. 14 – 16

Anmälan halvdag – Tors 2 juni och tors 9 juni kl. 14 – 16

Anmälan heldag – Tors 23 juni kl. 09 – 14