iMAL som stödinsats i skolan

iMAL är en metod och ett digitalt läromedel som skapar goda förutsättningar för fler elever att uppnå kunskapskraven i svenska. En tidig och effektfull stödinsats i skolan där eleven arbetar strukturerat med att etablera fonem-grafemkopplingen och på så vis hjälper elever med svårigheter att knäcka läskoden. iMAL är en insats att sätta in som ett led i arbetet med garantin för tidiga stödinsatser.

Lärare som har använt iMAL i samband med läs- och skrivstart berättar hur fler elever i klassen uppnår kunskapskraven och lyckas lära sig bokstäver med hjälp av metoden. 

Efter genomförd kurs kommer du som specialpedagog/speciallärare att kunna bistå skolledning och kollegor i samband med uppstarten. iMAL är en tidig stödinsats i skolan med fokus på intensiv upplärning för att förebygga läs- och skrivsvårigheter

Efter genomförd kurs kommer även din skola få testa iMAL gratis under en period. Varje skola erbjuds två gratis provperioder per läsår.

Kursledare är Matilda Staberg, utbildad grundskollärare i F-6, förstelärare i svenska och svenska som andraspråk.

Har du frågor gällande onlinekurser eller iMAL metoden kan du mejla till matilda@imalabc.se.

Effektfull stödinsats i skolan - bli med på iMAL-kurs.

Våra kostnadsfria kurser innehåller:

1.  Förebyggande åtgärder insatser och läsmetoder

2. iMAL metoden – en teoretisk förankring

3. Praktiska övningar – iMAL läs- och skrivuppgifter

4. Kartläggning, tidig stödinsats och specialundervisning

Se våra kursdatum längst ner på sidan!

GRATIS ONLINEKURS

KURSDATUM HÖST 2022

Anmälan heldag- Tors 11 augusti kl. 9.00- 14.00

Anmälan heldag- Mån 15 augusti kl. 9.00- 14.00

Anmälan två halvdagar- Del 1: ons 31 augusti och del 2: ons 7 september kl. 14- 16 

Anmälan två halvdagar- Del 1: tis  4 oktober och del 2: tis 11 oktober kl. 14-16 

Anmälan heldag- Tis 1 november kl. 9.00- 14.00

Anmälan två halvdagar- Del 1: ons 16 november och del 2: ons 23 november kl. 14-16