Arbetar du med läs- och skrivundervisning i åk 1? Rätt stöd med tidiga insatser är helt avgörande för att dina elever ska uppnå kunskapskraven. Strukturerad fonem-grafemkoppling är rätt insats, vilket eleverna får genom iMAL. 

iMAL är ett av verktygen för att uppnå målen och uppfylla läs- och skrivdelen av läsa-, skriva-, räknagarantin. Med hjälp av iMAL i samband med läs- och skrivundervisning i åk 1 uppnår fler elever i klassen kunskapskraven, knäcker läskoden tidigare och lyckas lära sig bokstäver. 

Läromedlet är uppbyggt i två sektioner; en digital del där eleverna arbetar självständigt, men där det även går att arbeta med iMAL i en-till-en situation för de elever som har behov av det. I iMALs andra sektion kan du som lärare skriva ut läs- och skrivuppgifter som kan anpassas till hela klassen eller enskilda elever.  

Våra kostnadsfria onlinekurser innehåller:

läs- och skrivundervisning online kurs lärare

1.  Förebyggande stödinsatser och läsmetoder 

2. iMAL metoden – teoretisk förankring

3. Praktisk övning av iMAL läs- och skrivuppgifter

4. Kartläggning, tidig stödinsats 

Efter genomförd kurs kommer du som lärare att kunna använda iMAL i din egen undervisning. Läromedlet kan användas för hela klassen eller för enstaka elever. Det är enkelt att administrera för att passa in i din befintliga undervisning och vara ett av verktygen för att träna in bokstavsljuden hos dina elever.

Kursen hålls av Matilda Staberg – utbildad grundskollärare för åk F-6, förstelärare i svenska och svenska som andraspråk.

 

GRATIS ONLINEKURS- KURSDATUM VÅRTERMIN 2022

Anmälan – Två halvdagar, Onsdag 19 januari och onsdag 26 januari kl. 14 – 16

Anmälan – Två halvdagar, Tisdag 8 februari och tisdag 15 februari kl. 14 – 16

Anmälan – Två halvdagar, Onsdag 9 mars och onsdag 16 mars kl. 14 – 16

Anmälan – Två halvdagar, Onsdag 6 april och torsdag 7 april kl. 14 – 16 

Anmälan- Två heldagar, Tisdag 24 maj och tisdag 31 maj kl. 14-16

Anmälan- Heldag, Onsdag 15 juni kl. 9.00- 14.00