Arbetar du med läs- och skrivundervisning i åk 1? Rätt stöd med tidiga insatser är helt avgörande för att dina elever ska uppnå kriterierna för läsning. Strukturerad fonem-grafemkoppling är rätt insats, vilket eleverna får genom iMAL. 

 

iMAL är ett av verktygen för att uppnå målen och uppfylla läs- och skrivdelen av läsa-, skriva-, räknagarantin. Med hjälp av iMAL i samband med läs- och skrivundervisning i åk 1 uppnår fler elever i klassen kriterierna för läsning, knäcker läskoden tidigare och lyckas lära sig bokstäver. 

Läromedlet är uppbyggt i två sektioner; en digital del där eleverna arbetar självständigt, men där det även går att arbeta med iMAL i en-till-en situation för de elever som har behov av det. I iMALs andra del kan du som lärare skriva ut läs- och skrivuppgifter som kan anpassas till hela klassen eller enskilda elever.  

Våra kostnadsfria onlinekurser innehåller:

 1.  Förebyggande stödinsatser och läsmetoder 

2. iMAL-metoden – teoretisk förankring

3. Praktisk övning av iMALs läs- och skrivuppgifter

4. Digital kartläggning med direkt åtgärd

 

KURSDATUM VÅR 2024 kommer i slutet av november 

 

 

Efter genomförd kurs kommer du som lärare att kunna använda iMAL i din egen undervisning. Läromedlet kan användas för hela klassen eller för enskilda elever. Det är enkelt att administrera för att passa in i din befintliga undervisning och vara ett av verktygen för att träna in bokstavsljuden hos dina elever. 

Efter genomförd kurs kommer även din skola få testa iMAL gratis under en period. Varje skola erbjuds två gratis provperioder per läsår. 

Kursen hålls av Matilda Staberg – utbildad grundskollärare för åk F-6, förstelärare i svenska och svenska som andraspråk. Har du frågor gällande onlinekurser eller iMAL-metoden kan du mejla till matilda@imalabc.se.