Ska du arbeta med läs- och skrivundervisning i åk 1 till hösten? 

Rätt stöd med tidiga insatser är helt avgörande för att dina elever ska uppnå kunskapskraven. Strukturerad fonem-grafemkoppling är rätt insats, vilket eleverna får genom iMAL. 

iMAL är ett av verktygen för att uppnå målen och uppfylla läs- och skrivdelen av läsa-, skriva-, räknagarantin. Med hjälp av iMAL i samband med läs- och skrivundervisning i åk 1 uppnår fler elever i klassen kunskapskraven, knäcker läskoden tidigare och lyckas lära sig bokstäver med hjälp av iMAL. 

Läromedlet är uppbyggt i två sektioner; en digital del där eleverna arbetar självständigt, men där det även går att arbeta med iMAL i en-till-en situation för de elever som har behov av det. I iMALs andra sektion kan du som lärare skriva ut läs- och skrivuppgifter som kan anpassas till hela klassen eller enskilda elever.  

iMAL kursen är helt gratis och innehåller följande: 

läs- och skrivundervisning online kurs lärare

1.  Förebyggande stödinsatser och läsmetoder 

2. iMAL metoden – teoretisk förankring

3. Praktisk övning av iMAL läs- och skrivuppgifter

4. Kartläggning, tidig stödinsats 

Efter genomförd kurs kommer du som lärare att kunna använda iMAL i din egen undervisning. Läromedlet kan användas för hela klassen eller för enstaka elever. Det är enkelt att administrera för att passa in i din befintliga undervisning och vara ett av verktygen för att träna in bokstavsljuden hos dina elever.

Kursen hålls av Matilda Staberg – utbildad grundskollärare för åk F-6, förstelärare i svenska och svenska som andraspråk samt har mångårig erfarenhet av läs- och skrivinlärning.

Anmälan – Heldag, Onsdag 11 augusti kl. 9 – 14 

Anmälan – Heldag, Måndag 16 augusti kl. 9 – 14

Anmälan – Två halvdagar, Onsdag 15 september och onsdag 22 september kl. 14 – 16

Anmälan – Två halvdagar, Tisdag 5 oktober och tisdag 12 oktober kl. 14 – 16

Anmälan – Heldag, Måndag 1 november kl. 09 – 14