Arbetar du med bokstavsinlärning i förskoleklass? Rätt stöd med tidiga insatser är helt avgörande för att dina elever ska komma igång med sin läs- och skrivinlärning. Strukturerad fonem-grafemkoppling är rätt insats, vilket dina elever får genom att arbeta utifrån iMAL- metoden.  

 

 

 

Läromedlet är uppbyggt i två delar; en digital del där eleverna arbetar på lärplatta samt en del där du som lärare kan skriva ut läs- och skrivuppgifter, vilka kan anpassas till en hel förskoleklass eller enskilda elever.

Efter genomförd kurs kommer du som lärare i förskoleklass att kunna använda iMAL i din egen undervisning. Det är enkelt att administrera för att passa in i din befintliga undervisning och vara ett av verktygen för att träna bokstavsljuden hos dina elever.

Våra onlinekurser är helt gratis och innehåller:

      1. iMAL  metoden – teoretisk förankring

      2. Genomgång av läromedlet

GRATIS onlinekurser hösten 2023

Anmälan- tisdag 21 november kl. 14.30- 16.30

GRATIS onlinekurser våren 2024

Fler anmälningslänkar kommer  

Mån 16 jan kl. 14.30- 16.00 

Efter genomförd urs kommer även din skola få testa iMAL gratis under en period. Varje skola erbjuds två gratis provperioder per läsår.

Kursen hålls av Matilda Staberg – utbildad grundskollärare för åk F-6, förstelärare i svenska och svenska som andraspråk.

 

Har du frågor gällande onlinekurser eller iMAL- metoden? Kontakta Matilda på: matilda@imalabc.se