Arbetar du med bokstavsinlärning i förskoleklass? Rätt stöd med tidiga insatser är helt avgörande för att dina elever ska komma igång med sin läs- och skrivinlärning. Strukturerad fonem-grafemkoppling är rätt insats, vilket dina elever får genom att arbeta utifrån iMALs metod.  

Läromedlet är uppbyggt i två sektioner; en digital del där eleverna arbetar på lärplatta samt en sektion där du som lärare kan skriva ut läs- och skrivuppgifter, vilka kan anpassas till en hel förskoleklass eller enskilda elever.  

Våra onlinekurser är helt gratis och innehåller:

Förskoleklass bokstavsinlärning - onlinekurs

 

1. iMALs multisensoriska metod – teoretisk förankring

2. Praktisk övning av iMAL läs- och skrivuppgifter

 

Efter genomförd kurs kommer du som lärare i förskoleklass att kunna använda iMAL i din egen undervisning. Det är enkelt att administrera för att passa in i din befintliga undervisning och vara ett av verktygen för att träna in bokstavsljuden hos dina elever.

Kursen hålls av Matilda Staberg – utbildad grundskollärare för åk F-6, förstelärare i svenska och svenska som andraspråk. Har du frågor gällande onlinekurser eller iMAL metoden kan du mejla till matilda@imalabc.se.

GRATIS ONLINEKURS- KURSDATUM våren 2022

Anmälan – torsdag 13 januari kl. 15.00 – 16.30

Anmälan – tisdag 18 januari kl. 16.00 – 17.30

Anmälan- tisdag 22 februari kl. 15.00- 16.30 

Anmälan- onsdag 2 mars kl. 15.00- 16.30

Är du nyfiken på våra andra onlinekurser? Då kan du läsa mer om våra övriga kurser; introduktion för åk 1 lärare samt speciallärare.

Om du vill ta del av intressanta tips se kortare filmklipp från programmet och mycket annat är du välkommen att bli medlem i vår lärargrupp på Facebook