Arbetar du med bokstavsinlärning i förskoleklass? Rätt stöd med tidiga insatser är helt avgörande för att dina elever ska komma igång med sin läs- och skrivinlärning. Strukturerad fonem-grafemkoppling är rätt insats, vilket dina elever får genom att arbeta utifrån iMAL- metoden.  

 

 

Läromedlet är uppbyggt i två sektioner; en digital del där eleverna arbetar på lärplatta samt en del där du som lärare kan skriva ut läs- och skrivuppgifter, vilka kan anpassas till en hel förskoleklass eller enskilda elever.

Efter genomförd kurs kommer du som lärare i förskoleklass att kunna använda iMAL i din egen undervisning. Det är enkelt att administrera för att passa in i din befintliga undervisning och vara ett av verktygen för att träna bokstavsljuden hos dina elever.

Efter genomförd kurs kommer även din skola få testa iMAL gratis under en period. Varje skola erbjuds två gratis provperioder per läsår.

Kursen hålls av Matilda Staberg – utbildad grundskollärare för åk F-6, förstelärare i svenska och svenska som andraspråk. Har du frågor gällande onlinekurser eller iMAL- metoden kan du mejla till matilda@imalabc.se.

Våra onlinekurser är helt gratis och innehåller:

 

      1. iMAL  metoden – teoretisk förankring

      2. Genomgång av läromedlet

      3. Praktiska tips i undervisningen 

 

      Se våra kursdatum längst ner på sidan!

 

GRATIS ONLINEKURS:

KURSDATUM VÅREN 2023

Anmälan- tisdag 24 januari kl. 15-16.30

Anmälan- onsdag 8 mars kl. 15- 16.30 

Anmälan- torsdag 27 april kl. 15- 16.30 

Anmälan- tisdag 30 maj kl. 15-16.30 

 

Är du nyfiken på våra andra onlinekurser? Då kan du läsa mer om våra övriga kurser; introduktion för åk 1 lärare samt speciallärare.

Om du vill ta del av intressanta tips se kortare filmklipp från programmet och mycket annat är du välkommen att bli medlem i vår lärargrupp på Facebook