Har barnet svårt att skriva ord eller att föra samman bokstäver till ord? Se då filmerna här nedan.

Har barnet svårt att skriva ord eller föra samman bokstäver till ord? Se filmerna nedan.

Tips på extraövning finns HÄR