Har barnet svårt att skriva ord eller att föra samman bokstäver till ord? Se då filmerna här nedan.

Det här ska göras innan iMAL träningen tar vid.

Har barnet svårt att skriva ord eller att föra samman bokstäver till ord? Se då filmerna här nedan.

Har barnet svårt att skriva ord eller föra samman bokstäver till ord? Se filmerna nedan.

Tips på extraövning finns HÄR