Vi har laget instruksjonsfilmer for:

 

1. Hvordan det er smart å jobbe for på iMAL for nettbrett for å huske bokstavene best. Trykk her for å se!

 

2. Hvordan du kan bruke lærer-admin i iMAL for nettbrett, blant annet legge inn bokstavrekkefølge for enkeltbarn. Trykk her for å se!