Lagra flera bokstäver

I den den här uppgiften spårar och lagra eleven bokstäver. Du kan välja typsnitt och lägga till hjälplinjer utifrån vad som passar eleverna bäst.

Skriva ord till bilder

Här kan du se hur du skapar skrivuppgifter med de bokstäver eleven har lärt sig. Anpassningsfunktioner i “skriva ord till bilder” förklaras också i filmen.

Läsebok

I läromedlet ingår även iMALs läsebok som kan läsas på lärplatta eller utskrivet arbetsblad.

Läsblad

Uppgiften innehåller lagringsuppgifter och läsuppgifter. Läsuppgifterna består av bokstäver, stavelser och ord som eleverna har befäst. Den här sortens uppgift syftar till att träna lagring och plocka fram samt att befästa inlärda läskunskaper.

iMAL-ord

iMAL-ord är bilder som kan användas i samband med fonologisk medvetenhet. Hur många ljud har ett ord? Läromedlet tar fram bilder som kan används som utgångspunkt för att samtala kring iMAL-orden.

Lagra bokstav i A4-format

Uppgiften går att anpassa på många sätt.