Lägg in bokstäver för skolan

Om du inte hittar läsboken som du använder i undervisningen kan du lägga in egna bokstavsgrupper i programmet. De visas sedan i valet för bokstäver i lärarverktyget (utskriftsuppgifterna) och kommer även upp som val i uppgifterna på surfplatta.

Spårning/lagra många

I den den här uppgiften kan du spåra och lagra uppgifter med olika bokstavsgrupper. Du kan välja typsnitt och lägga till hjälplinjer utifrån vad som passar barnen bäst.

Skriva ord till bilder

Här kan du se hur du skapar skrivuppgifter med de bokstäver barnen har lärt sig. Anpassningsfunktioner i “skriva ord till bilder” förklaras också i filmen.

Läsbok

I läromedlet ingår även iMAL läsbok som kan läsas på skärm eller printas ut.

Läsblad

Uppgiften innehåller lagringsuppgifter och läsuppgifter. Läsuppgifterna består av bokstäver, stavelser och ord som eleverna klarar av. Den här sortens uppgift syftar till att träna lagring och hämtning samt att befästa inlärda läskunskaper.

iMAL ord

iMAL ord är bilder som kan användas i samband med fonologisk medvetenhet. Hur många ljud har ett ord? Var sitter betoningen i ordet? Programmet hämtar fram bilder som kan används som utgångspunkt för att samtala kring iMAL orden.

Inkodningsuppgift i A4-format

Uppgiftsvarianten går att anpassa på många sätt.