Skapa användare

Det går att logga in i programmet via Skolfederation, Skolon eller iMALs egna login. En person på skolan får först tillgång till iMAL och kan därefter skapa nya användare (lärare och elever).

iMAL läsbok

Läsboken har fyra lästexter till varje bokstav. Texterna innehåller enbart ord bestående av bokstäver som barnen har gått igenom. Filmen kan med fördel användas till att visa föräldrar och lärare hur de kan jobba med lästräningen. I den här fasen är vår rekommendation att barnen låter fingret följa med när de läser. På så sätt kan de bättre fokusera på bokstäverna och inte hela orden när de läser.

iMAL läsning

iMAL läsning genererar specifik övning på inkodningsbokstaven och hjälper barnet att befästa de inlärda bokstavsljuden. Uppgiften börjar med lagring (skriva och uttala) av inkodningsbokstaven. Sedan följer läsuppgifter med bokstavsordning, stavelser och ord. I läsuppgifterna stöter barnet enbart på bokstäver de redan hanterar.

Lagring och hämtning inkodningsdag

Den dag en ny bokstav introduceras kallar vi på iMAL för inkodningsdag. Barnen börjar med lagringsuppgifter för att sedan hämta alla inlärda bokstäver från minnet genom att skriva ord till bilder. På inkodningsdagen presenteras orden med streckat typsnitt för att göra det enklare för barnen att veta vilket ord som bilden representerar.

Lagring och hämtning övriga dagar

Dagarna efter att en bokstav har introducerats ska barnen fortsätta jobba med lagring och hämtning. Börja alltid med lagringsuppgifter först, lägg märke till att hämtningsuppgifterna (skriva ord till bilder) är samma som på inkodningsdagen, men utan streckat typsnitt som stöd.

Lagring start

Det är upp till dig som tränar med barnen att bestämma i vilken takt bokstäverna ska introduceras. På iMAL rekommenderar vi att de två första bokstäverna lärs in samtidigt eftersom att lagringsuppgiften då redan vid starten visar barnen att bokstäverna har olika ljud.

Skriva ord med iMAL

I iMAL i iMAL är det viktigt att barnet alltid uttalar bokstavsljuden högt, både när vid läsning och skrivning. Det ökar inlärningseffekten. När barnet säger ordet tydligt innan det skrivs blir det lättare att hitta ordets bokstavsljud.

Inkodning

Den här uppgiften består av lagring och hämtning av inkodningsbokstaven. Börja med lagringsuppgiften och vänd på bladet för att hämta bokstaven från minnet.