Lagra

Det är upp till dig som arbetar med eleverna att bestämma i vilken takt bokstäverna ska introduceras. På iMAL rekommenderar vi att de två första bokstäverna lärs in samtidigt eftersom att lagringsuppgiften då redan vid starten visar eleverna att bokstäverna har olika ljud.

Lagra och plocka fram till läsning

Uppgiften börjar med att lagra inlagringsbokstaven genom att forma bokstaven och uttala bokstavsljudet följt av att pekläsa. Sedan följer läsuppgifter där eleven plockar fram bokstaven från minnet genom att ljuda bokstäver, stavelser och slutligen läsa ord. med bokstavsordning, stavelser och ord. Eleven arbetar endast med de bokstäver hen redan behärskar samt den bokstav som är under inlärning.

Lagra och plocka fram till skrivning

Den här uppgiften består av att lagra och plocka fram till skrivning. Eleven börjar med att lagra bokstaven för att sedan direkt plocka fram den lagrade bokstaven till skrivning genom att skriva ord till bilder.

Skriva ord med iMAL

Med iMAL är det viktigt att eleven alltid uttalar bokstavsljuden högt, både vid läsning och skrivning. Det ökar inlärningseffekten. När eleven säger ordet tydligt innan det skrivs blir det lättare att hitta ordets bokstavsljud.