Inkodning bokstavsljud

I den här uppgiften lagras inkodningsbokstaven genom att eleven ritar bokstaven med fingret och samtidigt läser bokstavsljuden. Därefter sätts inkodningsbokstaven in i fyra ord som enbart består av bokstäver eleven kan, vilket leder till att uppgiften klaras av och eleven blir motiverad.

Befästa läskunskaper

Programmet skapar bokstavsordningar med alla bokstäverna barnet klarar av. Inkodningsbokstaven representeras i bokstavsordningen minst 4 gånger.

Befästa skrivkunskaper

Här skapar programmet skrivuppgifter (ord till bilder) där alla inlärda bokstäver hämtas från minnet i samband med skrivning minst en gång i varje uppgiftsekvens.

Läsa stavelser

I den här uppgiften skapas stavelser med inkodningsbokstaven i kombination med andra redan inlärda bokstäver. Välj mellan stavelser där vokalen kommer först eller stavelser där konsonanten kommer först.