Fonologisk medvetenhet

I den här uppgiften så ska eleven lyssna efter bokstavsljud i början, inuti och i slutet av ord.

Lagra och plocka fram till skrivning

I den här uppgiften lagras bokstaven genom att eleven formar bokstaven och samtidigt uttalar bokstavsljudet. Därefter plockas inlagringsbokstaven fram i fyra ord som enbart består av bokstäver eleven redan behärskar.

Plocka fram till läsning

Läromedlet skapar bokstavsordningar med alla bokstäverna eleverna klarar av. Inlagringsbokstaven representeras i bokstavsordningen minst 4 gånger.

Befästa skrivning

Här skapar läromedlet skrivuppgifter (ord till bilder) där alla inlärda bokstäver plockas fram från minnet i samband med skrivning minst en gång i varje uppgiftsekvens.

Läsa stavelser

I den här uppgiften skapas stavelser med inlagringsbokstaven i kombination med andra redan inlärda bokstäver. Välj mellan stavelser där vokalen kommer först eller stavelser där konsonanten kommer först.