Vi holder også lokale kurs. 

Innhold i iMAL-kurset:
1. Bokstavinnlæring på hjernens premisser, innføring i metoden.
2. iMAL i klasserommet, arbeidsmåter og oppgaver. 
3. Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning.
Kurset er en blanding av forelesning og praktiske aktiviteter. Utprøving av metoden i praksis vil stå sentralt i den praktiske delen, samt veiledning i hvordan man lager oppgaver i læremidlene, både på nettbrett og papir-basert.
Kurset går over en dag.
Pris: 15 000 kr.
(Kostnader til reise og opphold kommer i tillegg).
Kursholder: Regine Nagelhus