Øve inn bokstaver som ikke er lært

I dette webinaret lærer du hvordan du kartlegger bokstavkunnskap og tidlig leseutvikling med iMAL. På grunnlag av kartleggingen kan du lage helt tilpassede oppgaver, til både lesing og skriving, for å øve inn bokstaver eleven ikke har automatisert.
Webinaret tar 40 minutter. Du logger inn via knappen LOGG INN HER:
Velger du "watch yesterday's replay", kan du se webinaret med en gang.