Skapa användare

Det går att logga in i programmet via Skolon eller iMALs egna login. En person på skolan får först tillgång till iMAL och kan därefter skapa nya användare (lärare och elever).