Sensorisk motorik vid inkodning av bokstäver

Integrerat – Multisensoriskt – Associationsbaserat – Lärande. Det är iMALs grundstenar och begreppen relaterar till olika processer som är avgörande för hjärnans kodningsarbete i samband med läsning. Den sensoriska motoriken vid inlärning.

Sensorisk motorik - inkodning av bokstäver.

Visste du att hjärnan faktiskt inte är skapad för att läsa? Våra olika hjärnområden har som primärt arbetsområde att fånga upp ljud i språket genom att lyssna. Vad som är intressant i sammanhanget är att hjärnans olika områden kan lära in bokstavstecken som i sin tur direkt relaterar till ljud. En sensorisk motorik och på iMAL har vi valt att kalla omprogrammeringen av hjärnans områden för inkodning av bokstavskunskap. Hos vissa barn är inte inkodningen lika självklar som hos andra barn och om inte hjärnan tränar på rätt sätt leder det till lässvårigheter.

Hjärnan fångar upp språkliga ljud genom att lyssna.

Visste du att inkodning av bokstäver med iMALs multisensoriska arbetsmetod skapar ett minne om bokstaven i hjärnans center för sensorisk motorik? Sensorisk motorik där rörelser i samband med uttal och bokstavsskrift genererar bokstavskunskap. Det är detta som gör iMAL unikt, eftersom att metoden som sådan inte utgår från en specifik undervisningsfilosofi. iMAL kan användas inom olika skolinriktningar och pedagogiska inriktningar.

Du har kanske beställt provtillgång till iMAL för utskrift och surfplatta och vill veta mer om hur du aktivt kan jobba med uppgifter i programmet? Då är tipset att kika på våra metodfilmer med direkta exempel på hur iMAL appliceras i klassrummet eller hemma. 

« Tillbaka till bloggen