iMAL träning under läs- och skrivinlärning. Del 1: inkodning av ny bokstav

Bokstavsträning med iMAL i samband med läs- och skrivinlärning består av tre enkla arbetsmoment; inkodning, lagring samt hämtning. iMALs arbetsmetoder presenteras stegvis för eleverna där det är viktigt att använda tillräckligt med tid för att introducera varje nytt moment. Vi börjar med det första arbetsmomentet; INKODNING. 

Läs om iMALs andra arbetsmetod HÄR

Läs- och skrivinlärning – Första mötet med iMAL

De flesta förstaklassare kommer till skolan med förväntan att lära sig bokstäver och de tränar mer än gärna med bokstäver från första skoldagen. Börja gärna med att introducera iMAL redan första dagen eleverna  sitter på sin stol i klassrummet, men var noga med att iMAL träningen inte blir långrandig. Korta och effektiva arbetspass är iMALs melodi – då blir det lättare för eleverna att behålla koncentrationen under lärarstyrd skolaktivitet och läs- och skrivinlärning. 

Koda in bokstavstecken, bokstavsljud och skrivning

Det används många bra metoder för att introducera en ny bokstav i samband med läs- och skrivinlärning. Leta rätt på ord som innehåller bokstaven, leta efter saker i klassrummet som innehåller inkodningsbokstaven eller ta med saker hemifrån som innehåller bokstaven och så vidare. Den här typen av aktiviteter bör du inte utesluta bara för att du jobbar med iMAL. 

Inkodningens primära syfte är att presentera eleverna för bokstavstecknet där de lär sig att koppla bokstavstecken med bokstavsljud samt forma bokstaven för hand. 

Introducera gärna bokstaven med hjälp av en bokstavsposter – beställ iMALs väggalfabet här.

När bokstavstecken och bokstavsljud har blivit presenterade med hjälp av bokstavspostern ska sedan skrivmetoden introduceras. 

Här på iMALs hemsida hittar du filmklipp som visar iMALs metod för att skriva samt uttala bokstavsljud. Du hittar filmer som visar arbetsmomentet på både papper och surfplatta. Vi får ofta höra från lärare som använder iMAL att deras elever tycker det är spännande att se filmerna där handen skriver bokstäver. Du kan räkna med att få frågor som till exempel om handen tillhör en tjej eller kille, hur gammal barnet är och namnet!

Det finns även många lärare som låter eleverna träna på att skriva bokstaven i luften efter att ha sett en film om inkodningsbokstaven:

När eleverna ska träna på att skriva själva är det bästa sättet att vägleda dem tillsammans genom skrivmetoden. Både lärare och varje enskild elev behöver ett arbetsblad med bokstaven samt en tvåfärgad blyertspenna. Säg åt eleverna att sätta pennudden mot pricken i bokstaven. När alla elever är redo kan du vägleda dem genom skrivningen och sedan be dem att snurra pennan (byta färg) och återigen starta med udden mot pricken i bokstaven (TIPS: säg att det är väldigt svårt att sätta udden på pricken och att du kommer bli förvånad om de klarar det – det gör nämligen dina elever motiverade till att klara uppgiften och visa dig att de KAN). 

Kom ihåg att iMAL inte handlar om handskrift; vi korrigerar inte elever som skriver utanför teckensnittet eller under linjen. Vi lägger istället vikt vid att bokstavsljudet kombineras med handrörelsen. 

Få bokstaven att “klistra” sig fast i hjärnans minne

Det är jätteviktigt att eleverna börjar uttala bokstavsljuden högt varje gång bokstaven ska skrivas, precis som på filmen. Du kan förklara det för dina elever som att bokstaven får klister på sig när de både säger och uttalar bokstaven samtidigt, vilket gör att den lättare fastnar i hjärnans minne. Barnen brukar tycka om den här roliga förklaringen och det gör det även att de kommer ihåg att de ska både skriva och säga bokstaven.

Genom att snurra den tvåfärgade pennan på det här sättet blir eleverna medvetna om var bokstaven startar och var den slutar. Det gör att det går snabbare för det motoriska spåret att etableras i hjärnan.

Avslutningsvis ska eleverna skriva samt uttala ljuden på inkodningsbladet helt på egen hand. Sätt gärna filmen på repeat och be dina elever att skriva, säga och snurra pennan ända tills du säger stopp. Det ger dig tid och möjlighet till att hjälpa de elever som behöver lite extra vägledning. För att inte eleverna ska tappa koncentrationen är det viktigt att inkodningen inte blir för långrandig.

När så inkodningsmomentet är inarbetat behöver inte eleverna mer iMAL träning. Avsluta aktiviteten med att ge massvis med beröm till dina elever som har jobbat superbra! 

Fri lek hjälper hjärnan att koppla av

De skolor som lyckas bäst med iMAL i klassrummet är noga med att hitta rätt balans mellan korta, intensiva iMAL övningar och rejält med fri lek. På iMAL har vi fått feedback från 104 pedagoger som använt iMAL i sin lärarvardag och hela 63% av dessa menar att iMAL har bidragit till att eleverna får mer tid till fri lek under skoltiden. 

Fri lek motiverar läs- och skrivinlärning

Det är samma lärare som förklarar att iMAL har bidragit till att fler elever lyckats med läs- och skrivstarten. Genom den fria leken processas inkodningens sinnesintryck bättre och barnen motiveras till mer lärarstyrda aktiviteter. 

LÄS MER OM iMAL i SKOLAN HÄR

FNs kommitte för barns rättigheter har påpekat samhällets ansvar för att skapa tid och rum för barn att engagera sig i spontan lek, avkoppling och kreativitet. På iMAL vill vi gärna vara med och ta den spontana leken tillbaka till våra små 6-7 åringars vardag i skolan <3
« Tillbaka till bloggen