Kära lärare till elever i åk 2

När hösten startar och det andra skolåret ska ta vid är sannolikheten för att några av dina elever ännu inte kan alla bokstäver stor. Vissa barn kämpar mer än andra med att komma ihåg bokstäver och för dessa elever blir till och med riktigt enkla texter helt omöjliga att läsa.  

Vi på iMAL träffade Lucas när han precis hade gått ut årskurs 2. Hans föräldrar berättade att de två första skolåren varit kämpiga. Läs- och skrivläxorna hade varit nästintill omöjliga för Lucas, vilket resulterat i frustration hos både liten och stor.

Det första vi frågar när vi träffar barn som Lucas som har det svårt med läsning är följande: Kommer eleven ihåg alla bokstäverna vid både läsning och skrivning?

De flesta barn som kommer i kontakt med oss på iMAL har inte fått sin bokstavskunskap kartlagd.

På iMAL jobbar vi med vår egna kartläggning som är ett dynamiskt verktyg för bokstavskunskap samt fonologisk läsning och skrivning.

Bokstavskunskapen kartläggs i två pyramider baserade på förmågan att komma ihåg bokstäver:

 1. Bokstäver som eleven kommer ihåg i samband med läsning
 2. Bokstäver som eleven kommer ihåg i samband med skrivning
Dessutom registreras läs- och skrivkunskapen med hjälp av nonsensord utifrån de bokstäver eleven har lärt sig.

Du kan beställa iMALs kartläggningstest HÄR.

När vi utförde iMALs kartläggning på Lucas kunde vi se via den första pyramiden vilka bokstäver Lucas kom ihåg i samband med läsning efter två år i skolan. De markerade bokstäverna är de bokstäver Lucas kom ihåg, de omarkerade bokstäverna kunde han inte koppla samman med riktiga bokstavsljud.

Lucas läsläxor hade mestadels varit texter som inte anpassats utifrån de bokstäver han klarade av. Här under visar vi ett exempel på en text som Lucas kämpat med. Läromedlet i sig fungerar bra, men i och med att svårighetsgraden inte har anpassats utifrån pojkens bokstavskunskap är problematiken ett faktum.

Vi ersatte de bokstäver Lucas inte lärt sig med andra oläsliga symboler för att skapa oss en bättre förståelse för hur han upplevde läsuppgifterna.

Då fick texten det utseendet som visas på bilden nedan. Ganska svårt att läsa, eller hur?

Det här ger oss en bild av hur svår läsläxan faktiskt hade varit för Lucas under hela den här skoltiden.

iMAL fokuserar på de bokstäver eleven kommer ihåg samt klarar av att jobba med. Det är dessa bokstäver som är utgångspunkten för inlärningen av nya bokstäver. iMAL programmet anpassar läs- och skrivuppgifter utifrån den enskilda elevens bokstavskunskaper. På så sätt stöter eleven endast på arbetsuppgifter som innehåller inlärda bokstäver. Det underlättar avkodningen och gör det betydligt lättare för eleven att komma igång med att skriva ord.

Om du vill lära dig mer om iMAL metoden och se närmare på vårt dynamiska kartläggningsverktyg kan du ta del av våra online kurser HÄR

« Tillbaka till bloggen