Lagra

Det är upp till dig som arbetar med eleverna att bestämma i vilken takt bokstäverna ska introduceras. På iMAL rekommenderar vi att de två första bokstäverna lärs in samtidigt eftersom att lagringsuppgiften då redan vid starten visar eleverna att bokstäverna har olika ljud.

Lagra och plocka fram till läsning

Uppgiften börjar med att lagra inlagringsbokstaven genom att forma bokstaven och uttala bokstavsljudet följt av att pekläsa. Sedan följer läsuppgifter där eleven plockar fram bokstaven från minnet genom att ljuda bokstäver, stavelser och slutligen läsa ord. med bokstavsordning, stavelser och ord. Eleven arbetar endast med de bokstäver hen redan behärskar samt den bokstav som är under inlärning.

Lagra och plocka fram till skrivning

Den här uppgiften består av att lagra och plocka fram till skrivning. Eleven börjar med att lagra bokstaven för att sedan direkt plocka fram den lagrade bokstaven till skrivning genom att skriva ord till bilder.

Lagra och plocka fram inlagringsdag

Den dag en ny bokstav introduceras kallar vi på iMAL för inlagringsdag. Eleverna börjar med lagringsuppgifter för att sedan plocka fram alla inlärda bokstäver från minnet genom att skriva ord till bilder. På inlagringsdagen presenteras orden med spårbara bokstäver för att göra det enklare för eleverna att veta vilket ord som bilden representerar.

Lagra och plocka fram övriga dagar

Dagarna efter att en bokstav har introducerats ska eleverna fortsätta jobba med att lagra och plocka fram. Börja alltid med lagringsuppgifter först, lägg märke till att uppgifterna för att plocka fram (skriva ord till bilder) är samma som på inlagringsdagen, men utan spårbara bokstäver som stöd.

Skriva ord med iMAL

Med iMAL är det viktigt att eleven alltid uttalar bokstavsljuden högt, både vid läsning och skrivning. Det ökar inlärningseffekten. När eleven säger ordet tydligt innan det skrivs blir det lättare att hitta ordets bokstavsljud.

iMAL läsebok

Läseboken har fyra lästexter till varje bokstav. Texterna innehåller enbart ord bestående av bokstäver som eleven har gått igenom. Filmen kan med fördel användas till att visa föräldrar och lärare hur de kan jobba med lästräningen. I den här fasen är vår rekommendation att barnen låter fingret följa med när de läser. På så sätt kan de bättre fokusera på bokstäverna och inte hela orden när de läser.