Fonologisk medvetenhet

I den här uppgiften så ska eleven lyssna efter bokstavsljud i början, inuti och i slutet av ord.