Behöver barnet iMAL?

Jobbar du med elever som kämpar med att komma ihåg bokstäver? Hör föräldrar av sig om att läsläxorna är för svåra? I det här inlägget tänkte vi förklara hur du kan ta reda på om en, flera eller alla dina elever har behov av iMAL i skolan.

Vissa barn har det tuffare med läs- och skrivstarten än andra och det är inte alltid på grund av dyslexi eller koncentrationssvårigheter. Tvärtom kan det handla om något så “enkelt” som minnesproblematik där eleven helt enkelt inte kommer ihåg bokstäverna. I dessa fall räcker inte den traditionella pedagogiken till och det krävs extra insatser i ett tidigt skede.

Att ladda ner en app och låta barnet “leka” sig till inlärning är inte heller rätt lösning precis som det heller inte hjälper eleven att “vänta och se vad som händer”.

Barnet behöver en vuxen som vägleder och motiverar under inlärandet av bokstäver med iMAL. Metoden är enkel, motiverande och anpassad för att hjälpa elever att få en bra introduktion till bokstavsvärlden.  Som arbetssätt är iMAL grundat i en multisensorisk metod där handrörelse, uttal och skrivning kombineras samt repeteras. Med endast 10-15 minuters iMAL träning om dagen kan elever som kämpar med bokstavsinlärningen snabbt komma ikapp. 

Vi vill gärna dela med oss av våra effektiva kursfilmer som visar dig hur iMAL kan hjälpa i klassrummet. När du har tagit del av de två första filmerna kommer du direkt veta om eleven behöver iMAL.

Se kursfilmerna här:
1. Behöver barnet iMAL?
2. Träna med iMAL
3. Förslag på extraövning

I Sverige är iMAL precis i lanseringsfasen, men vi tänker att det kan vara intressant för er lärare att veta mer om hur iMAL tagits emot i Norge där läromedlet används aktivt i både kommunala samt privata skolor. Läs om iMAL resultat i norska skolan HÄR.

« Tillbaka till bloggen